chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خط اعتباری جهت ۵بانک ، جزئیات قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین

معاون وزیر اقتصاد با تشریح شرح قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین در حوزه بانکی گفت: خط اعتباری به ۵ بانک ایرانی تخصیص داده شده است یافت.

خط اعتباری جهت ۵بانک ، جزئیات قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین

جزئیات قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین/خط اعتباری جهت ۵بانک

عبارات مهم : ایران

معاون وزیر اقتصاد با تشریح شرح قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین در حوزه بانکی گفت: خط اعتباری به ۵ بانک ایرانی تخصیص داده شده است یافت.

به گزارش مهر، محمد خزاعی در مراسم امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ چین با ۵ بانک ایرانی در پکن گفت: امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری ‘سیتیک گروپ’ چین با ۵ بانک ایرانی، نخستین قرارداد بزرگ کشور عزیزمان ایران با چین بعد از برجام هست. بر این اساس، با امضای این قرارداد ما با سرعت قادر خواهیم بود مراحل اجرایی آن را در کشور عزیزمان ایران و چین نهایی کنیم.

خط اعتباری جهت ۵بانک ، جزئیات قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین

رئیس شرکت سرمایه گذاری کشور عزیزمان ایران افزود: همکاری کشور عزیزمان ایران با ‘سیتیک گروپ’ به سه دسته تقسیم شده است است که یکی از محورهای همکاری ما با این موسسه مالی بزرگ، بحث فایناس و تامین مالی پروژه هاست که به وسیله طرفین امضا می شود.

وی تصریح کرد: سیتیک از گروه های بزرگ اقتصادی دنیا است و استفاده از توانمندی شرکت های سیتیک جهت اجرای طرح های های بزرگ کشورمان بر اساس توافق دوجانبه از دیگر همکاری های کشور عزیزمان ایران با این گروه هست. همکاری سوم کشور عزیزمان ایران با سیتیک در بحث خدمات مالی گروه های سیتیک در کشور عزیزمان ایران است و امضای این قراداد باعث زیاد کردن همکاری گروه های اقتصادی مالی کشور عزیزمان ایران و چین خواهد شد.با توجه به حضور ستیک در سطح بین الملل این گروه می تواند به عنوان دروازه ورود کشور عزیزمان ایران به دنیا عمل کند.

معاون وزیر اقتصاد با تشریح شرح قرارداد ده میلیارد دلاری کشور عزیزمان ایران و چین در حوزه بانکی گفت: خط اعتباری به ۵ بانک ایرانی تخصیص داده شده است یافت.

موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری کشور عزیزمان ایران با ‘سیتیک گروپ’ چین امروز با حضور ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر کشور عزیزمان ایران در پکن، محمد خزاعی مدیر شرکت سرمایه گذاری و مدیران ‘سیتیک گروپ’ در پکن امضا شد. این نشست که در مرکز سیتیک گروپ چین در پکن برگزارشد، موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری ‘سیتیک گروپ’ چین با ۵ بانک رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگار و توسعه صادرات امضا شد.

سیتیک گروپ یکی از موسسه های مالی بزرگ دنیاست به طوری که در بین ۵۰۰ شرکت مالی دنیا در ردیف ۵۱ دنیا قرار گرفته هست. بانک ساخت و ساز چین، بانک سیتیک، گروه بیدو، شرکت چاینا فیلم و شرکت پست اکسپرس چین از جمله زیر مجموعه های ‘سیتیک گروپ’ هستند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | همکاری | ایرانی | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz