chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار حوادث تصاویر ، نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش

به گزارش گروه تحریریه سایت؛ تصاویری از نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه به وسیله گروهان ضد چریک ظاهر ۱۲۸ ارتش سنندج را مشاهده می کنید.شب گذشته زمین لرزه با بزرگی

تصاویر ، نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش

نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش/تصاویر

عبارات مهم : ریشتر

تصاویری از نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه به وسیله تکاوران ارتش را مشاهده می کنید.

به گزارش گروه تحریریه سایت؛ تصاویری از نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه به وسیله گروهان ضد چریک ظاهر ۱۲۸ ارتش سنندج را مشاهده می کنید.شب گذشته زمین لرزه با بزرگی ۷.۳ ریشتر بخشی از مناطق غرب کشور را لرزاند.

تصاویر ، نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش

به گزارش گروه تحریریه سایت؛ تصاویری از نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه به وسیله گروهان ضد چریک ظاهر ۱۲۸ ارتش سنندج را مشاهده می کنید.شب گذشته زمین لرزه با بزرگی

واژه های کلیدی: ریشتر | مشاهده | کرمانشاه | اخبار حوادث

تصاویر ، نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش

تصاویر ، نجات مردم از زیر آوار به وسیله تکاوران ارتش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz