chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت‌های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

محمدجواد ظریف در گفتگو با خبرآنلاین، به تشریح اهداف و برنامه های تازۀ وزارت خارجه پرداخته است.

گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت‌های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

عبارات مهم : برنامه

محمدجواد ظریف در گفتگو با خبرآنلاین، به تشریح اهداف و برنامه های تازۀ وزارت خارجه پرداخته است.

گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت‌های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

به گزارش خبرآنلاین، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتگویی مفصل با خبرآنلاین، از مشقت های سفیر شدن، رابطه با عربستان، آیندۀ برجام، رابطه با آمریکا و بالاخره برنامه های وزارت خارجه گفت.

ظریف در بخشی از این گفتگو دربارۀ تحصیلات کارشناسان وزارت خارجه گفت:

محمدجواد ظریف در گفتگو با خبرآنلاین، به تشریح اهداف و برنامه های تازۀ وزارت خارجه پرداخته است.

وزارت خارجه دارای یک نظام سلسله مراتبی مانند ارتش هست. شما جهت اینکه سفیری ببینید که با خصوصیاتی که مورد نظر من است سفیر شود از وقت ورود او از مرحله کارشناسی به وزارت خارجه باید حداقل ۱۸ سال صبر کنید آیا که سریعتر از آن نمی تواند به سفارت برسد. در صورتی که نابغه دهر باشد و بخواهد خیلی خوب پیشرفت کند ۱۸ سال دیگر سفیر می شود. لذا اگر ما حتی امروز یک برنامه ریزی کنیم باید در یک بازه زمانی طولانی اثرات آن را ملاحظه کنیم.

وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از اظهاراتش افزود:

ما جهت اینکه افرادی که از داخل سیستم وزارت خارجه قرار است به عنوان سفیر اعزام شوند، حتما هم آزمون زبان داریم و هم کلاس های مختلفی جهت همه همکاران وزارت خارجه داریم. ضمن اینکه در تمام زمینه هایی که احساس می کنیم همکارانمان به آموزش نیاز دارند این دوره های آموزشی را ترتیب می دهیم از جمله اقتصاد.

گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت‌های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

در حوزه زبان آموزش نمی دهیم به علت اینکه احساس می کنیم کسی که به این مرحله رسیده باید از یک حدی از زبان برخوردار باشد و معمول ما این است که کسانی که از این حد از زبان برخوردار نیستند معمولا از فیلترهای ما عبور نمی کنند و حتی به حد شورای معاونین هم نمی رسند که به عنوان سفیر و یا حتی به عنوان کارمند اعزامی به خارج پیشنهاد شوند. یک حداقلی هایی در نمره زبان درنظر می گیریم که آن حداقل ها را باید داشته باشند.

ظریف اطراف ماجرای دست دادنش با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان بیان داشت:

محمدجواد ظریف در گفتگو با خبرآنلاین، به تشریح اهداف و برنامه های تازۀ وزارت خارجه پرداخته است.

ما در حال رفتن جهت ناهار بودیم. در یک محیط کوچکی که وزرا قبل از ناهار با یکدیگر سلام علیک می کنند. آنچه که از نظر من اتفاق افتاد، یک واکنش‌ها عادی دیپلماتیک بود.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که:” ولی با توجه به سابقه ای که در این مدت از طرف سعودی دیدیم به نظر می رسد قدری زیاد از یک واکنش‌ها عادی دیپلماتیک بوده هست. آیا قبلا این دیدار و دست دادن تکرار نشده است؟” افزود:

گفتگو با ظریف دربارۀ مشقت‌های سفیر شدن، عوض کردن و تحولات وزارت خارجه و بالاخره دست دادن با جبیر

خب به علت اینکه در این مدت هیچ جلسه دیگری نبوده که من و ایشان با هم در یک جا حضور داشته باشیم.

واژه های کلیدی: برنامه | وزارت خارجه | برنامه ریزی | وزیر خارجه کشور | وزیر خارجه عربستان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz