chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/ تداوم مبارزه با فساد ، توجه به پرسشها

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا به ریاست دادستان

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/ تداوم مبارزه با فساد ، توجه به پرسشها

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران : صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/توجه به پرسشها فرودگاه های تهران/تداوم مبارزه با فساد

عبارات مهم : ایران

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا به ریاست دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بررسی جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، اهمیت و نقش استقلال دستگاه قضایی در پیگیری به پرونده ها و لزوم رعایت حقوق و تکریم مسافران در پروازهای هوایی پرداخت و از سرپرستان دادسراها خواست که در حمایت از حقوق عامه ورود جدی نمایند.

جنگ روانی علیه نظام و شاخصه های آن

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/ تداوم مبارزه با فساد ، توجه به پرسشها

دکتر جعفری دولت آبادی در مورد شاخصه های جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اظهار داشت: دشمن و بعضی عوامل آن با وقوع هر رویدادی هر چند کوچک، به دنبال تخریب مسوولان هستند. وی کارها رسانه ها به خاص در عرصه اینترنت و بیانات بعضی افراد را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: هنگامی که رسانه ها در خصوص پرسشها اقتصادی و فساد بعضی مسؤولین اخبار و مطالبی منتشر می کنند، بدون آن که کارها مثبت و و ایجابی را منعکس نمایند، به نوعی به جنگ روانی دامن می زنند.

طرح شبهات

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا به ریاست دادستان

جعفری دولت آبادی دومین شاخصه جنگ روانی را طرح شبهات اعلام کرد و در ذکر مثال، به سخنان رییس قوه قضاییه در همایش اخیر با روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها در خصوص اعلام مشخصات و انتشار تصویر قضات متخلف پرداخت و روند شبهه افکنی از سوی بعضی افراد و رسانه ها نسبت به این بیانات را چنین تببین نمود: از روز شنبه (7/11/96) تخریب دستگاه قضایی و ایجاد شبهات شروع شد؛ بدون آن که نکات مثبت مطرح شده است در این همایش مورد توجه قرار گیرد.

مثال دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در این زمینه ارائه نمود، عنوان مبارزه با فساد بود؛ وی اظهار داشت: بعضی مدعی اند مبارزه قوه قضاییه با فساد سیاسی هست؛ بدون این که پاسخ دهند که آیا این تعداد متهمانی که در این راستا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و یا محکوم شده است اند، از یک جناح سیاسی بوده اند و یا از جناح ها و طیف های متفاوت هستند؛ این افراد با نشانه ایجاد شبهه، در خصوص یک موضوع، به صورت همزمان و از طریق رسانه های داخلی و خارجی و در ابعاد گسترده مطالبی را منتشر می کنند و با بمباران خبری، اعتماد مردم را نسبت به عملکرد مسوولان خدشه دار می نمایند.

تهاجم خبری و تلاش جهت مدیریت افکار عمومی

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/ تداوم مبارزه با فساد ، توجه به پرسشها

سومین شاخصه جنگ روانی که مورد اشاره دکتر جعفری دولت آبادی قرار گرفت، تهاجم خبری علیه جمهوری اسلامی از سوی افراد و بعضی رسانه های داخلی و خارجی بود؛ وی به عنوان مثال، به ادعای استفاده گروه انصارالله یمن از موشک های ایرانی در حمله به ریاض یا ادعای نقض حقوق بشر یا کشف حجاب در کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: در عنوان حجاب، رسانه های خارجی تهاجم خبری را علیه جمهوری اسلامی شروع کرده اند؛ در حالی که اقدام اخیر به وسیله چند نفر صورت گرفته، ولی در برابر آن میلیون ها زن باحجاب در کشور حضور دارند. این ادعاها در صدر اخبار سایت های معاند و خبرگزاری های خارجی قرار می گیرد تا پروژه تهاجم خبری رسانه های خارجی بابت این مباحث عملی گردد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران تمرکز بر روی افکار عمومی را چهارمین شاخصه جنگ روانی دانست و با اشاره به این که نشانه جنگ روانی، مدیریت و هدایت افکار عمومی هست؛ به گونه ای که حتی نسبت به بعضی حوادث طبیعی مانند وقوع سیل یا بارش برف نیز متمرکز می شوند تا افکار عمومی را به سمتی که خود می خواهند منحرف سازند، افزود: به همین جهت بعضی رسانه های داخلی و خارجی به یک باره بعضی اخبار را برجسته می کنند تا توجه مردم به امور دیگری جلب شود.

بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا به ریاست دادستان

انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شایعات

شاخصه پنجمی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در جنگ روانی به آن اشاره کرد، انتشار مطالب خلاف واقع، شایعات و دروغ پراکنی بود؛ وی در توضیح چگونگی دروغ پراکنی بر اساس یک واقعیت، اظهار داشت: جهت مثال هجمه هایی که طی چند ماه اخیر علیه رییس قوه قضاییه صورت گرفت، در دوران بعد از پیروزی انقلاب تا کنون سابقه نداشته و علت این هجمه ها ایستادگی ایشان و دستگاه قضایی در برابر فساد بوده است.

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/ تداوم مبارزه با فساد ، توجه به پرسشها

جعفری دولت آبادی ششمین شاخصه جنگ روانی را تحریف مطالب دانست و در توضیح اظهار داشت: گاه یک حرف منطقی را به گونه ای تحریف یا تقطیع می کنند که برداشت دیگری از آن بشود و افکار عمومی را به سمتی که می خواهند هدایت می کنند؛ وی افزود: امروز به لحاظ قدرت رسانه و اینترنت و سرعت اطلاع رسانی، هدایت افکار عمومی به خاص در کشورهایی مانند کشور عزیزمان ایران به سادگی صورت می پذیرد؛ ولی در کشورهای غربی به لحاظ وجود رسانه های متعدد، این رسانه ها اثر یکدیگر را خنثی می سازند.

نقش صدا و سیما در خنثی کردن اهداف جنگ روانی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به راهکارهای مقابله با جنگ روانی پرداخت و در این راستا، با توصیه جهت اقناع سازی اظهار داشت: دفاع از سخن حق و منطبق با حقیقت، امری مهم هست؛ به عنوان مثال بیانات رییس قوه قضاییه در همایش روسای کل دادگستری استان ها در خصوص قضات، سخن حقی هست؛ ولی آن را به نحوی تحریف کردند تا این گونه جلوه دهند که دستگاه قضایی به قدری فاسد شده است است که رییس قوه نیز به آن تصویر العمل شدید نشان داده هست؛ این در حالی است که بیانات رییس قوه قضاییه، با نشانه حمایت از قضات سالم، شایسته و زحمتکش بود.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از رویکرد صدا و سیما که در بعضی موارد به جای تلاش جهت اقناع سازی، در جهت تصویر حرکت می کند؛ به عنوان مثال، نحوه انتشار بیانات رییس قوه قضاییه را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه ملی سخنان نخست ایشان دایر بر انتشار اسامی و تصویر قضات را در یک روز به صورت مکرر و در تمامی بخش های خبری پخش کرد، ولی بیانات مجدد ایشان در جلسه شورای مسوولان عالی قضایی در هفته گذشته (9/11/96) که از قضات شایسته و سالم تقدیر و به شدت دفاع شد را صرفاً چند بار خبری نمود؛ ضمن این که سایر رسانه ها و از جمله مطبوعات نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفتند.

وی اتخاذ رویکرد گزینشی از سوی بعضی رسانه ها را بر خلاف وظیفه اقناعی آن ها دانست و افزود: بر خلاف این وظیفه، در بعضی موارد کارها مثبت قوه قضاییه در جهت منفی منعکس می شود و به عنوان مثال با صدور یک رای برائت، هجمه ها به سوی قاضی صادرکننده ی رأی و دستگاه قضایی شروع می شود؛ ضمن این که در صدور حکم محکومیت نیز مدعی سیاسی بودن آن می شوند و بدهید ترتیب تصمیم قضایی قاضی از هر نوع که باشد را مورد هجمه های تخریبی قرار می دهند که نتیجه آن تشویش اذهان مردم و ایجاد بی اعتمادی نسبت به قضات و دستگاه قضایی است.

لزوم پاسخگویی و اطلاع رسانی سریع

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اقدام دیگری که در مقابله با جنگ روانی باید رخ دهد را پاسخگویی به موقع از سوی مسوولان دانست و اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی را در این راستا مهم خواند و افزود: قوه قضاییه به لحاظ وظیفه ذاتی خود که پیگیری قضایی هست، در برابر بعضی ادعاها سکوت می کند و بعضاً به اعلام نظر و ارائه توضیحات می پردازد که چنین مواردی نیز با بعضی تفسیرهای نابجا مواجه می شود؛ لذا پاسخگویی در حد برطرف شبهه ها، تکذیب دروغ ها و روشن گری اذهان عمومی مهم است.

جعفری دولت آبادی تسریع در پاسخ دهی را راهکار دیگری دانست که در خنثی نمودن جنگ روانی از سوی دشمن مؤثر هست. وی با مردود شناختن این رویه که بعد از بیان دروغ ها و تخریب افکار عمومی، پاسخگویی به عمل آید، اظهار داشت: تاخیر در پاسخ دهی موجب می شود فضا به قدری نامناسب شود و اذهان به حدی منحرف گردد که پاسخگویی فاقد اثر شود و لذا توجه در اطلاع رسانی سریع و به موقع، زمینه اثرگذاری آن را فراهم می نماید.

نقش رسانه ها در برطرف شبهات

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش صدا و سیما و رسانه ها در اطلاع رسانی را واجد اهمیت خواند و ضمن انتقاد از تیتر یکی از خبرگزاری ها دایر بر «خروج یک ابربدهکار از کشور»، انتشار چنین مطالبی را بدون بررسی ابعاد قضیه و صحت و سقم آن مذموم دانست و اظهار داشت: در پی انتشار این خبر و با بررسی موضوع، مشخص شد این فرد با اخذ مجوز و تضمین مورد نیاز از کشور خارج شده است است.

جعفری دولت آبادی با پذیرش رسالت رسانه ها دایر بر اطلاع رسانی، اجرای این رسالت را با درج اخبار صحیح و دارای مستند قابل تحقق دانست. وی افزود: اخباری از این دست موجب مایوس کردن مردم از نظام اسلامی می گردد و نتیجه آن بی اعتمادی مردم به مسوولان و ترویج این تفکر است که جمهوری اسلامی ره آوردی جهت مردم نداشته است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران جاری کردن گفتمان انقلاب را بااهمیت ترین توصیه در مقابله با جنگ روانی خواند که به خاص نسبت به جوانانی که پیش از انقلاب و یا اوایل پیروزی انقلاب را درک نکرده اند، از اهمیت برخوردار است و در توضیح اظهار داشت: امروزه جوانان ما با موج رسانه های غربی که گفتمان تخریبی دارند، مواجهند و بعضی رسانه های داخلی نیز به این موج دامن می زنند؛ این در حالی است که مسوولان دلسوز و شایسته بسیاری در کشور داریم.

تداوم مبارزه با فساد

جعفری دولت آبادی به بررسی بعضی اخبار منتشره از سوی رسانه ها مرتبط با دستگاه قضایی پرداخت که از جمله، بیانات فردی مبنی بر این بود که، قوه قضاییه به جای برخورد با میوه های فساد، با ریشه های فساد برخورد کند.

وی با اشاره به این که قوه قضاییه در پرونده های مطروحه با میوه های فساد مواجه هست، عنوان طلاق را به عنوان مثال مطرح کرد و اظهار داشت: طلاق دارای علل، بسترهای فرهنگی و اجتماعی است و قوه قضاییه با اتخاذ راهکارهایی چون مشاوره تخصصی، گزینش قضات شایسته و متخصص می تواند پرونده های راجع به طلاق را مدیریت کند؛ ولی آیا می توان گفت که قوه قضاییه مسوول طلاق های کشور است.

اعلام آمادگی جهت مبارزه با عوامل مهم فساد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران همین مثال را در مورد فساد کلان اقتصادی ارائه داد و با تأکید بر این که فساد از ریشه ها ناشی می شود، خطاب به فردی که از عدم مبارزه قوه قضاییه با ریشه های فساد انتقاد نموده، افزود: ریشه های فساد در اختیار دستگاه قضایی نیست، اگر دستگاه های ذی ربط به جای میوه های کال فساد، ریشه ها و عوامل مهم فساد را تحویل قوه قضاییه دهند، حتماً با آن ها مبارزه می شود؛ به شرط آن که با تعقیب قضایی بعضی افراد مرتبط با جریان های سیاسی، به نحوی تصویر العمل نشان ندهید که گویا عرش خدا به لرزه درآمده است.

جعفری دولت آبادی در عین حال، بر نقش مؤثر دستگاه هایی اجرایی در پیشگیری از وقوع فساد تاکید نمود و افزود: ما به صراحت جهت برخورد با ریشه های فساد اعلام آمادگی می کنیم؛ مشروط بر این در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی و در حدود مقررات و قوانین جاری کشور باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتقاد از بیانات بعضی افراد در مورد حکم صادره در پرونده گروه امیر منصور آریا گفت: فردی در مورد اجرای حکم مذکور مدعی شد که «او قربانی شد تا افکار عمومی التیام پیدا کند» این ادعا در حالی مطرح می شود که پرونده این گروه، از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی سال های اخیر بوده هست؛ هم چنان که در خصوص بعضی آراء دیگر قوه قضاییه را متهم به سیاسی بودن می نمایند.

جعفری دولت آبادی با غیرقابل توجیه خواندن ادعای یکی از مسوولان اجرایی که در مورد علت عدم تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعلام داشته «یکسری پرسشها است که باید بین مسؤولیت ستاد و نهاد قضایی براق و برطرف شود»؛ افزود: این سؤال مطرح است که چه ارتباطی بین تعقیب قضایی بعضی متهمان از سوی قوه قضاییه با عدم تشکیل جلسات ستاد مذکور وجود دارد؟ و انتظار می رود بعضی مسؤولان اجرایی کارها غیرقابل توجیه خود را به پرونده های قضایی مرتبط نکنند.

تأکید بر استقلال دستگاه قضایی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به بیانات بعضی که گفته اند در مبارزه با فساد، قضات باید مستقل باشند، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضایی در قانون اساسی پذیرفته شده است هست؛ این استقلال نسبی است و به این معنا نیست که قوه قضاییه با کشیدن دیواری به دور خود، ارتباطش را با سایر قوا قطع نماید؛ آیا که بسیاری از پرسشها قوه قضاییه مشمول بر بودجه و استخدام ها به صورت متمرکز از سوی دیگر قوا تعیین وظیفه می شود.

جعفری دولت آبادی بر خلاف استقلال «دستگاه قضایی» که نسبی هست، مطلق بودن استقلال «قاضی» را به منزله «فعال مایشاء» بودن قاضی ندانست و در تعیین محدوده استقلال قاضی اظهار داشت: استقلال قاضی در چهارچوب قانون است و لذا قوه قضاییه نمی تواند به قضات شاغل در سراسر کشور اعلام نماید که چگونه حکم صادر کنند و طبق قانون اساسی قضات در اتخاذ تصمیم از استقلال برخوردارند.

وی با اشاره به بیانات این فرد مبنی بر این که صدا و سیما، شورای نگهبان و قوه قضاییه باید اصلاح شوند، پاسخگویی در خصوص چنین ادعایی نسبت به صدا و سیما و شورای نگهبان را به مسوولان مربوطه واگذار نمود و در رد این ادعا نسبت به دستگاه قضایی، اظهار داشت: دستگاه قضایی خود را تابع قانون و شرع می داند و این که بعضی افراد چنین هجمه هایی بر قوه قضاییه وارد می کنند، نشانگر استقلال دستگاه قضایی است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران استمرار انقلاب اسلامی را ناشی از اسلام، رهبری، وحدت، نقش مردم و عملکرد قوه قضاییه در مقابله با حوادث مهم در طول چهل سال گذشته دانست و با تصریح به این که، قانون اساسی مهر استقلال را بر پیشانی دستگاه قضایی زده هست، جلوه های این استقلال را در صدور احکام متقن در پرونده های متعدد و مهم دستگاه قضایی قابل توجه خواند و عملکرد هزاران قاضی مستقل و شایسته در دستگاه قضایی را، زمینه ساز تحقق این استقلال به شمار آورد.

توجه به پرسشها فرودگاه های تهران

جعفری دولت آبادی با اشاره به پرسشها ناشی از بارش برف اخیر در فرودگاه های پایتخت کشور عزیزمان ایران و سرگردانی مسافران، توجه زیاد سرپرست ناحیه 9 دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان حقوق عامه را مهم دانست و ضمن تقدیر از برگزاری جلسه از سوی سرپرست دادسرای فرودگاه با مسوولان و دستگاه های ذی ربط، اظهار داشت: علاوه بر استمرار برگزاری چنین جلساتی، موضوعاتی نظیر تاخیر پروازها و نارضایتی عموم از این عنوان باید به وسیله سرپرست دادسرا پیگیری شده است و کارها مورد نیاز به عمل آید.

وی افزود: بعضی تاخیرهای پروازی به لحاظ پرسشها فنی و حساسیت های ایمنی است و از این حیث مردم چنین تاخیراتی را می پذیرند؛ ولی نباید به گونه ای واکنش‌ها شود که تمام تاخیرها به پرسشها ایمنی، دلایل برون سازمانی مانند اوضاع جَوی و فنی نسبت داده شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان علل تاخیر پروازها به علل درون سازمانی نیز توجه نمود و اظهار داشت: در چنین مواردی، تاخیر پروازها باید اطلاع رسانی شود تا سرگردانی مسافران را در پی نداشته باشد.

جعفری دولت آبادی پیشنهاد داد جهت برطرف این مشکل، در وقت صدور بلیط، شماره گوشی مسافر اخذ شده است و هرگونه تاخیر پرواز از طریق پیامک به مسافران اطلاع رسانی شود.

لزوم تکریم مسافران

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توضیح علل تاخیر از سوی شرکت های هواپیمایی به مردم، ضمن انتقاد از رویکرد مسؤولان پروازها دائر بر سلب مسوولیت از خود و انتساب تأخیرها به عوامل بیرونی اظهار داشت: در چنین مواردی، با مسافران برخورد توام با تکریم صورت گیرد و از توهین به آنان اجتناب شود؛ ضمن آن که مسافران نیز نباید به گونه ای عمل کنند که شرکت هواپیمایی و فرودگاه را با پرسشها دیگری مواجه سازند.

جعفری دولت آبادی بازداشت خلبان در چنین مواقعی را فاقد وجاهت دانست و اظهار داشت: این امر در اصل عنوان تاثیری ندارد؛ آیا که مسؤولین شرکت های هواپیمایی باید به مردم پاسخگو باشند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با این توضیح که اوضاع فرودگاه های کشور یکی از مصادیق و مواضع آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی محسوب می شود، اظهار داشت: جهت جلوگیری از خدشه به حیثیت کشور، می بایست به این گونه امور توجه زیاد شود.

لزوم نظارت سرپرستان نواحی بر عملکرد کارکنان

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با استناد به گزارش دادسرای انتظامی قضات در دیدار از بعضی نواحی دادسرا، از سرپرستان نواحی خواست بر واکنش‌ها همکاران، شیوه های رسیدگی، اطاله دادرسی، رعایت مقررات در احضار و جلب افراد، تهیه بدل حین ارسال پرونده ها به مراجع انتظامی، رعایت نظم و انضباط اداری، پاسخگویی، تکریم مراجعین، نظارت بر بازداشتگاه ها و سرکشی از کلانتری ها، نظارت نموده و دقت نمایند که دستورات صادره از سوی قضات خطاب به ضابطان، صریح و بدون ابهام باشد

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از ارایه گزارش هیأت کارشناسان در پرونده پلاسکو خبر داد که به موجب آن 14 دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شده است است

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | دستگاه | رسانه ها | رسانه ملی | قوه قضاییه | دستگاه قضایی | رسانه های غربی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz