chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ابهام در خصوص ریاست خادم ، مخالفت اتحادیه جهانی با میزبانی ایران

رئیس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به نامه نایب رییس فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران گفت:باید جلسه ای در سوییس برگزار شود تا با درکی براق از شرایط کنونی ،تصمیم در

ابهام در خصوص ریاست خادم ، مخالفت اتحادیه جهانی با میزبانی ایران

مخالفت اتحادیه جهانی با میزبانی ایران/ ابهام در خصوص ریاست خادم

عبارات مهم : ایران

رئیس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به نامه نایب رییس فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران گفت:باید جلسه ای در سوییس برگزار شود تا با درکی براق از شرایط کنونی ،تصمیم درستی اتخاذ شود.

به گزارش مهر، نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به نامه نایب رییس فدراسیون کشتی ایرانُ که بنا به درخواست مردها داورزنی و شهنازی جهت اعلام آمادگی مجدد فدراسیون کشتی جهت برگزاری مسابقه های جام جهانی فرنگی، بدلیل عدم پذیرش استعفای رسول خادم به وسیله مجمع به اتحادیه جهانی کشتی ارسال شد؛ اعلام کرد؛ باید جلسه ی در سوییس برگزار شود و درک شفافی از شرایط داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم درستی را اتخاذ کنیم.

ابهام در خصوص ریاست خادم ، مخالفت اتحادیه جهانی با میزبانی ایران

متن نامه ارسالی ننادلالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

نایب رییس محترم

رئیس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به نامه نایب رییس فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران گفت:باید جلسه ای در سوییس برگزار شود تا با درکی براق از شرایط کنونی ،تصمیم در

وصول نامه مورخ ۲۳ اسفند شما را اعلام می کنم و با توجه به تمامی مکاتبات قبلی موارد زیر را به اطلاع شما می رساند.

ما از سوی کمیته المپیک کشور عزیزمان ایران مطلع شدیم که مجمع عمومی فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران در تاریخ ۲۱ اسفند برگزار شده است است که این مجمع استعفای آقای خادم را نپذیرفته است.این عنوان در نامه ارسالی شما در تاریخ ۲۳ اسفند نیز تایید شده است هست.

با توجه به این موضوع، سوالات زیادی بی پاسخ باقی مانده است: آیا آقای خادم پذیرفته است که همچنان رییس فدراسیون باقی بماند؟ اگر مجمع عمومی و کمیته ملی المپیک شما ایشان را به عنوان رییس در نظر دارند، آیا این نامه به وسیله ایشان امضا نشده است؟ اوضاع شورای فنی آزاد و فرنگی که استعفا داده اند، چگونه است؟ آیا آنها دوباره ابقا شده است اند؟ حضور تیم کشتی آزاد شما در مسابقه های جام جهانی آیوا (آمریکا) چه می شود؟

ابهام در خصوص ریاست خادم ، مخالفت اتحادیه جهانی با میزبانی ایران

باید به شما یادآوری کنم که بعد از دریافت پاسخ نامه مورخ ۱۸ اسفندماه از طرف شما( پاسخ آقای بنی تمیم به سوالات اتحادیه، مبنی بر تایید استعفا رییس فدراسیون و اوضاع مبهم اسپانسر، بدلیل آماده نکردن سالن مسابقه های به وسیله اداره کل ورزش خوزستان)؛ اتحادیه جهانی کشتی به کلیه کشورهای مربوطه در خصوص لغو شدن مسابقه های جام جهانی کشتی فرنگی اطلاع داده است.

براین اساس این فدراسیون ها اقدام فوری در اصلاح برنامه و کنسل نمودن پرواز خود کردند. بدهید ترتیب برنامه ریزی دوباره؛، هزینه اضافی و غیرمنتظره را موجب می شود. همانطور که متوجه هستید؛ جهت ما بررسی دوباره این تصمیم بسیار دیر هست. با این حال همانطور که به کمیته ملی المپیک شما اعلام شد؛ فدراسیون شما تعلیق و متوقف نشده است و جام جهانی می تواند در آخرهای سال در کشور عزیزمان ایران برگزار شود.

رئیس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به نامه نایب رییس فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران گفت:باید جلسه ای در سوییس برگزار شود تا با درکی براق از شرایط کنونی ،تصمیم در

با این حال؛ به نظر من نیاز است که این اوضاع با مذاکره طی جلسه ی که در سوییس برنامه ریزی خواهد شد؛ بررسی شود.قبل از برگزاری چنین رویدادی یعنی جام جهانی در ایران؛ مورد نیاز است که درک شفافی از اوضاع داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | مسابقه | برگزاری | جام جهانی | کشتی ایران | اعلام آمادگی | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz