chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پرسپولیس در یک پرونده دیگر هم محکوم شد

باشگاه پرسپولیس طبق آرای کمیته تعیین اوضاع بازیکنان بابت شکایت سرمربی سابق خود جریمه شد.

پرسپولیس در یک پرونده دیگر هم محکوم شد

پرسپولیس در یک پرونده دیگر هم محکوم شد

عبارات مهم : سرمربی

باشگاه پرسپولیس طبق آرای کمیته تعیین اوضاع بازیکنان بابت شکایت سرمربی سابق خود جریمه شد.

به گزارش خبرفوری، کمیته تعیین اوضاع بازیکنان آرای خود را صادر کرد. براین اساس کلوب پرسپولیس به علت شکایت وینگو بگوویچ سرمربی سابق خود جریمه شد.

پرسپولیس در یک پرونده دیگر هم محکوم شد

باشگاه پرسپولیس باید مبلغ 314/820/000 تومان بابت قرارداد و مبلغ 6/296/400 تومان بابت هزینه پیگیری به پرونده وینگو بگوویچ سرمربی سابق خود پرداخت کند.

گفتنی هست؛ آرای صادره غیر قطعی و در مهلت 7 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف هست. در صورت پرداخت نکردن مبلغ قید شده است در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده است ، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

باشگاه پرسپولیس طبق آرای کمیته تعیین اوضاع بازیکنان بابت شکایت سرمربی سابق خود جریمه شد.

واژه های کلیدی: سرمربی | پرونده | پرسپولیس | پرسپولیس | پرداخت نکردن | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz