chaffern تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

chaffern: تصویر کاربران خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار پزشکی امیدوار کننده بودن یک داروی تازه در درمان اوتیسم

تست های اولیه روی یک داروی تازه به نام «NitroSynapsin »توسط محققان انستیتو تحقیقات« Scripps » در مدل موش مبتلا به اوتیسم نتیجه های امیدوار کننده ای نشان داده اس

امیدوار کننده بودن یک داروی تازه در درمان اوتیسم

امیدوار کننده بودن یک داروی تازه در درمان اوتیسم

عبارات مهم : اوتیسم

تست های اولیه روی یک داروی تازه به نام «NitroSynapsin »توسط محققان انستیتو تحقیقات« Scripps » در مدل موش مبتلا به اوتیسم نتیجه های امیدوار کننده ای نشان داده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، این مطالعه تازه که در انستیتو تحقیقات« Scripps »صورت گرفته هست، نشان می دهد که داروی« NitroSynapsin» می تواند عدم تعادل خبر رسانی الکتریکی مغز را در همه اشکال اختلالات طیف اوتیسم(ASD) درمان کند.

امیدوار کننده بودن یک داروی تازه در درمان اوتیسم

اختلالات طیف اوتیسم یک اختلال تکوینی هستند که تنها در آمریکا، از هر ۶۸ کودک یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعاتی که از ۱۹۹۳ شروع شده است و تا به امروز ادامه داشته اند نشان داده اند که ژنی به نام MEF۲C فاکتور بسیار مهمی در تکوین مغز است.

مطالعات موشی نشان داده است که موتاسیون در ژن MEF۲C مغزی که در تکوین اولیه مغز نقش دارد منجر به تولد نوزادهای موشی می شود که دچار ناهنجاری های شبه اوتیسمی در مغزشان هستند. ژن MEF۲C پروتئین هایی را کد می کنند که خود در بیان ژن های بسیار دخیل هستند.

تست های اولیه روی یک داروی تازه به نام «NitroSynapsin »توسط محققان انستیتو تحقیقات« Scripps » در مدل موش مبتلا به اوتیسم نتیجه های امیدوار کننده ای نشان داده اس

محققان این موش های مدل جهت اوتیسم را جهت سه ماه با NitroSynapsin تیمار کردند. این دارو یک ترکیب آمینوآدامانات نیترات مرتبط با آلزایمر است که مورد تایید FDA هست. این ترکیب موجب کم کردن خبر های تهییجی اضافی در مغز می شود و عدم تعادل در فعالیت های الکتریکی مغز را تنظیم می کند.

تست های رفتاری و شناختی این موش ها نیز حاکی از اصلاح این عملکردها در این موجودات تیمار شده است با NitroSynapsin بود. در گام بعد، محققین قصد دارند با استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی، مدل های مبتنی بر سلول را از سلول های پوستی کودکان مبتلا به اوتیسم تولید کنند و NitroSynapsin را روی آن آزمون کنند.

این دارو منجر به اصلاح ناهنجاری های الکتریکی، رفتاری و مغزی در این مدل موشی شده است است.

امیدوار کننده بودن یک داروی تازه در درمان اوتیسم

واژه های کلیدی: اوتیسم | اوتیسم | الکتریکی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz